มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่
ย้อนกลับ กิจกรรม

กิจกรรม

โดย: กอจ. กระบี่ 23 มิ.ย. 2566 128
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรี สช. สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม “คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่” เพื่อรับทราบและร่วมพิจารณา ดังนี้ 1.รับทราบ -แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) -การดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -กรมการศาสนาจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายงานขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.เพื่อพิจารณา -การพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัดกระบี่"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัตการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566- 2570) -การจัดกิจกรรมประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ -การพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 1 ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 1 องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 1 อำเภอ ในการนี้ ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในฐานะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวาระที่กำหนด.
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 865,361